Aelodau busnes

Mae’r busnesau canlynnol wedi dangos eu hymrwymiad i ddiogelu a gwella tirlun odigog Eryri, ei bioamrywiaeth a’i threftadaeth ddiwylliannol unigryw trwy ddod yn Aelodau Busnes o Gymdeithas Eryri.

Os ydych yn rhedeg busnes oddi fewn neu ar gyrion y Parc Cenedlaethol beth am wneud yr un fath?

Sut i ddod yn Aelod Busnes

 

snowdonia_business_logo_th

£50/flwyddyn

Ychwanegu i’r troli


Aelodau Busnes sy’n cynnig gostyngiadau (telerau)

ugly-house-logo Pot Mêl Tŷ Hyll, Capel Curig
Byrbrydau cartref ac ystod eang o ddiodydd poeth mewn awyrgylch unigryw.
Gostyngiad i aelodau: 20% ar fwyd a diodydd yn yr ystafell dê
cotswold_outdoor-logo Cotswold Outdoor
Ystod eang o dillad awyr agored ac esgidiau; offer dringo, gwersylla a mwy ar gyfer gweithgareddau awyr agored.
Gostyngiad i aelodau: 20% wrth brynu yn y siop neu ar-lein (telerau)
Raw Adventures RAW Adventures
Mae RAW Adventures yn darparu gweithgareddau mynydd yn Eryri a thu hwnt. Rhedwyd gan Kate a Ross Worthington, arweinwyr mynydd lleol, rydym yn mwynhau gweithio gyda grwpiau bach a mawr o bob oed a gallu. Gweler hefyd www.climb-snowdon.co.uk. Mae Kate a Ross yn bartneriaid brwdfrydig iawn â ein gwaith cadwraeth a chasglu ysbwriel.
Gostyngiad i aelodau: 10% oddi ar hyfforddiant: Hill & Mountain Skills or Lowland Leader Award.
Pengwern logo Tŷ Gwledig Pengwern, Betws-y-Coed
Dadflino ac ymlacio yn llety gwely a brecwast Pengwern, wedi ei osod mewn dwy acer o goedwig gwyllt yn edrych dros prydferthwch Dyffryn Lledr, a dim ond taith gerdded fer o Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun. Traddodiad a diwylliant Cymru yn gymusg â’r newydd.
Gostyngiad i aelodau10% ar lety gwely a brecwast
Swn y Dwr holiday cottage Swn-y-Dŵr, Betws-y-Coed
Bwthyn gwyliau pen ucha’r farchnad a leolir ar lan Afon Llugwy ac o fewn un munud o waith cerdded i Bont-y-Pair. Gerddi helaeth sy’n rhedeg i lawr at yr afon. Gwelâu i hyd at 11 o bobl. Medda Nick Corney, “Yn byw ac yn caru Eryri rydym yn awyddus i ofalu amdano fo.”

Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety.

royal oak hotel Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed
Cyn dafarn goets hardd mewn pentref trawiadol yng nghanol Coedwig Gwydyr ac ar stepan drws Eryri. Ystafelloedd moethus, bariau bywiog sydd wedi ennill gwobrau bwyta. Creoso mawr cynnes – y dewis perffaith ar gyfer unrhyw achlysur!
Mae’r Royal Oak yn cynnig gostyngiad i aelodau Cymdeithas Eryri o 10% ar lety.
Bryn Afon Bryn Afon Guest House, Betws y Coed
Bryn Afon Guest House offers bed and breakfast in a truly unique riverside location overlooking Pont-y-Pair and the River Llugwy.
Gostyngiad i aelodau: 5% ar lety GaB
Bryn Elltyd Tŷ Llety Eco Bryn Elltyd , Tan y Grisiau
Gwesty bach 3 seren mewn adeilad carreg 1883, â’i holl fewnbynnau ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Tri phwynt pŵer ar gyfer ceir trydan a dau orsaf hydro a thrên ager o fewn 200m. Wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2014 yn erbyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.
Gostyngiad i aelodau: 5% ar pan yn archebu yn uniongyrchol â’r perchnogion, trwy ebost neu ar y ffôn.
plas y brenin  Plas y Brenin, Capel Curig
The National Mountain Sports Centre – running courses and holidays in outdoor activities, introducing newcomers to the outdoors, helping outdoor enthusiasts improve their outdoor skills and training outdoor instructors. Mae ‘na ostyngiad o 10% ar lety wrth gefn i aelodau Cymdeithas Eryri.
Joe Brown logo Joe Brown, Llanberis
Busnes annibynnol yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor gonest a phersonol. Offer awyr agored: mynydda, dringo creigiau, dringo iâ, cerdded, heicio, alldaith ac offer dringo alpaidd.
Gostyngiad i aelodau: 10% wrth brynu yn y siop neu ar-lein.

Aelodau Busnes sy’n cynnig llety

Elen_s_castle_hotel_and_restaurant Elen’s Castle Hotel & Restaurant, Dolwyddelan
A comfortable, family-run hotel, full of historic character. Once an 18th Century coaching inn, and originally part of the Earl of Ancaster’s Welsh Estate, our hotel offers a unique place to relax at the heart of the Snowdonia.
Bryn Tyrch Inn Tafarn y Bryn TyrchCapel Curig
Mae Tafarn y Bryn Tyrch ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn lle delfrydol i fwyta a chysgu. Wedi cyrraedd y rownd derfynol o dan ‘Best Place to Eat’ yn y National Tourism Awards 2013.
sykes-cottages-thumb Sykes Cottages
Sykes Cottages yw’r brif asiantaeth annibynnol rhentu bwthyn yn y DU gyda dewis eang o fythynnod ledled Cymru ac Eryri.
image001 Original Cottages
Yn darparu bythynnod gwyliau, gyda 25 mlynedd o brofiad – yr asiantaeth annibynnol teuluol mwyaf yn yr wlad.
wales holiday cottages Wales Cottage Holidays 
Os ydych chi’n chwilio am fwthyn cyffrous yn Ynys Môn, Eryri neu ymhellach, mae Wales Cottage Holidays yn cynnig detholiad rhagorol o fythynnod ar draws y wlad, gan gynnwys bythynnod o safon uchel, addasiadau ysgubor modern, fflatiau canolog a mwy!

Aelodau Busnes sy’n cynnig cyrsiau, hyfforddiant, gwyliau

trigonos_logo_snowdonia TrigonosNantlle, Gwynedd
Mae Trigonos yn ganolfan breswyl ar gyfer digwyddiadau addysg a hyfforddiant, gweithdai ac encilion. Cwmni nid-er-elw yw Trigonos yn gweithio’n ôl egwyddorion moesegol clir.
Plas tan y bwlch  Plas Tan y Bwlch, Maentwrog
Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Ganolfan yn darparu ystod eang o gyrsiau i unigolion ac i asiantaethau, gyda phynciau’n cynnwys cefn gwlad, hanes, yr amgylchedd, arceoleg a diwylliant.
HF_holidays_logo HF Holidays
Mae HF Holidays yn helpu i bobl fwynhau’r awyr agored ers 100 mlynedd, fel cymdeithas cydweithredol. Mae dau ganolfan gennynt yn Eryri: un yng Nghraflwyn, Beddgelert a’r llall yn Nolserau, Dolgellau.
bach-ventures3 Bach Ventures, Waunfawr
Darparwyr gweithgareddau antur yng ngogledd Cymru, sy’n cynnig cyrsiau aml-weithgaredd ar gyfer teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.
Rhyd y Creuau Rhyd y Creuau, Betws y Coed
Canolfan ‘Field Studies Council’ yn cynnig cyrsiau a chyfleoedd eraill i unigolion a phobl broffesiynol i ddarganfod, deallt a chael eu ysbrydoli gan y byd naturiol.

Aelodau Busnes eraill

Superfix-logo Superfix Supplements, Cwm-y-Glo
Mae Superfix yn datblygu ac ymchwilio cynhyrchion ethno-milfeddygol naturiol ar gyfer ceffylau. Yn ogystal â’u gwaith gyda’r ceffylau rasio gennynt hefyd ystod o gynnyrch ar gyfer merlod brodorol datblygu gyda’n Merlod Mynydd Cymreig hunain yma yng Nghymru. “Mae Eryri yn darparu defnyddiau i ni, felly mae’n deg i gefnogi’r rhai sy’n gofalu am Eryri ac i chwara rôl weithredol at ei gynaliadwyedd.”
Fabian4 logo Cofrestru ar-lein Fabian4
Y darparwr blaenllaw o wasanaethau cofrestru ar-lein ar gyfer digwyddiadau cyfeiriannu yn y DU. Mae Fabian4 hefyd yn noddi ac yn trefnu Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4, â’r elw i gyd yn mynd at Gymdeithas Eryri.
North Wales IT North Wales IT, Llanberis
Cwmni cymorth technegol sy’n darparu gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw PCs a gliniaduron. Rydym yn ddiolchgar i North Wales IT am ei waith pro bono i Gymdeithas Eryri, yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar, proffesiynol, di-lol.
Health_Food_Llanrwst Health & Food Llanrwst
Siop lleol cyfeillgar sy’n stocio ystod eang o fwydydd cyflawn: cynnyrch organig a lleol; cynhwysion arbenigol; meddyginiaethau llysieuol, fitaminau, cynnhyrchion harddwch naturiol, eco; a llawer mwy.
Bodnant Welsh Food Bwyd Cymru Bodnant, Tal-y-Cafn
Mae Siop Fferm Ffwrnais yn arddangos y gorau o’r bwyd crefftus sydd gan Gymru i’w gynnig. Daw bron i dri chwarter o’n nwyddau o Gymru, a hanner o Ogledd Cymru yn unig – yn cynnwys bwyd wedi ei gynhyrchu ar Ystâd Bodnant, megis cig eidion, caws a mêl.
trefriw-woollen-mill  Melin Wlân Drefriw
Gweithgynhyrchwyr chwrlidau traddodiadol Cymreig, rygiau teithio, brethyn cartref, dillad, ategolion a mwy. Stocwyr gweuwaith a chrwyn defaid. Gall ymwelwyr i’r Felin weld y gwehyddu a’r tyrbinau hydro-electrig sy’n cynhyrchu ein trydan.
snowdon-cafe-snowdonia Tŷ Tê Pen-y-Ceunant-Isaf, Llanberis
Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn y caffi gerddwyr diymhongar ar Lwybr Llanberis i fyny’r Wyddfa. Gweinir tê, coffi, gwin cynnes, siocled poeth a detholiad o gwrw lleol. Diolch yn fawr i Steffan, sy’n cynnig cawl poeth o flaen y tân i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri ar ôl ddiwrnod o waith yn clirio sbwriel oddi ar yr Wyddfa.
always_aim_high  Camu i’r Copa
Yn darparu profiadau chwaraeon antur eithaf i roi’r digwyddiadau mwyaf cofiadwy i chi mewn lleoliadau naturiol godidog.
First Hydro Company Cwmni First Hydro, Llanberis
Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru.
Ffestiniog and welsh Highland Railway Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, Porthmadog
Dwy reilffordd unigryw. Gall teithwyr deithio o Gaernarfon i Flaenau Ffestiniog  gweld harddwch Parc Cenedlaethol Eryri yn y cerbydau cul mwyaf cyfforddus yn y byd.