Aelodau busnes

Mae’r busnesau canlynnol wedi dangos eu hymrwymiad i ddiogelu a gwella tirlun odigog Eryri, ei bioamrywiaeth a’i threftadaeth ddiwylliannol unigryw trwy ddod yn Aelodau Busnes o Gymdeithas Eryri.

Os ydych yn rhedeg busnes oddi fewn neu ar gyrion y Parc Cenedlaethol beth am wneud yr un fath?

Sut i ddod yn Aelod Busnes

 

snowdonia_business_logo_th

£50/flwyddyn

Ychwanegu i’r troli


Aelodau Busnes sy’n cynnig gostyngiadau (telerau)

ugly-house-logo Pot Mêl Tŷ Hyll, Capel Curig
Byrbrydau cartref ac ystod eang o ddiodydd poeth mewn awyrgylch unigryw.
Gostyngiad i aelodau: 20% ar fwyd a diodydd yn yr ystafell dê
cotswold_outdoor-logo Cotswold Outdoor
Ystod eang o dillad awyr agored ac esgidiau; offer dringo, gwersylla a mwy ar gyfer gweithgareddau awyr agored.
Gostyngiad i aelodau: 20% wrth brynu yn y siop neu ar-lein (telerau)
Raw Adventures RAW Adventures
Mae RAW Adventures yn darparu gweithgareddau mynydd yn Eryri a thu hwnt. Rhedwyd gan Kate a Ross Worthington, arweinwyr mynydd lleol, rydym yn mwynhau gweithio gyda grwpiau bach a mawr o bob oed a gallu. Gweler hefyd www.climb-snowdon.co.uk. Mae Kate a Ross yn bartneriaid brwdfrydig iawn â ein gwaith cadwraeth a chasglu ysbwriel.
Gostyngiad i aelodau: 10% oddi ar hyfforddiant: Hill & Mountain Skills or Lowland Leader Award.
Pengwern logo Tŷ Gwledig Pengwern, Betws-y-Coed
Dadflino ac ymlacio yn llety gwely a brecwast Pengwern, wedi ei osod mewn dwy acer o goedwig gwyllt yn edrych dros prydferthwch Dyffryn Lledr, a dim ond taith gerdded fer o Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun. Traddodiad a diwylliant Cymru yn gymusg â’r newydd.
Gostyngiad i aelodau10% ar lety gwely a brecwast
Swn y Dwr holiday cottage Swn-y-Dŵr, Betws-y-Coed
Bwthyn gwyliau pen ucha’r farchnad a leolir ar lan Afon Llugwy ac o fewn un munud o waith cerdded i Bont-y-Pair. Gerddi helaeth sy’n rhedeg i lawr at yr afon. Gwelâu i hyd at 11 o bobl. Medda Nick Corney, “Yn byw ac yn caru Eryri rydym yn awyddus i ofalu amdano fo.”

Gostyngiad i aelodau: 10% ar lety.

royal oak hotel Royal Oak Hotel, Betws-y-Coed
Cyn dafarn goets hardd mewn pentref trawiadol yng nghanol Coedwig Gwydyr ac ar stepan drws Eryri. Ystafelloedd moethus, bariau bywiog sydd wedi ennill gwobrau bwyta. Creoso mawr cynnes – y dewis perffaith ar gyfer unrhyw achlysur!
Mae’r Royal Oak yn cynnig gostyngiad i aelodau Cymdeithas Eryri o 10% ar lety.
Bryn Afon Bryn Afon Guest House, Betws y Coed
Bryn Afon Guest House offers bed and breakfast in a truly unique riverside location overlooking Pont-y-Pair and the River Llugwy.
Gostyngiad i aelodau: 5% ar lety GaB
Bryn Elltyd Tŷ Llety Eco Bryn Elltyd , Tan y Grisiau
Gwesty bach 3 seren mewn adeilad carreg 1883, â’i holl fewnbynnau ynni o ffynonellau adnewyddadwy. Tri phwynt pŵer ar gyfer ceir trydan a dau orsaf hydro a thrên ager o fewn 200m. Wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2014 yn erbyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.
Gostyngiad i aelodau: 5% ar pan yn archebu yn uniongyrchol â’r perchnogion, trwy ebost neu ar y ffôn.
plas y brenin  Plas y Brenin, Capel Curig
The National Mountain Sports Centre – running courses and holidays in outdoor activities, introducing newcomers to the outdoors, helping outdoor enthusiasts improve their outdoor skills and training outdoor instructors. Mae ‘na ostyngiad o 10% ar lety wrth gefn i aelodau Cymdeithas Eryri.
Joe Brown logo Joe Brown, Llanberis
Busnes annibynnol yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor gonest a phersonol. Offer awyr agored: mynydda, dringo creigiau, dringo iâ, cerdded, heicio, alldaith ac offer dringo alpaidd.
Gostyngiad i aelodau: 10% wrth brynu yn y siop neu ar-lein.

Aelodau Busnes sy’n cynnig llety

Elen_s_castle_hotel_and_restaurant Elen’s Castle Hotel & Restaurant, Dolwyddelan
A comfortable, family-run hotel, full of historic character. Once an 18th Century coaching inn, and originally part of the Earl of Ancaster’s Welsh Estate, our hotel offers a unique place to relax at the heart of the Snowdonia.
Bryn Tyrch Inn Tafarn y Bryn TyrchCapel Curig
Mae Tafarn y Bryn Tyrch ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn lle delfrydol i fwyta a chysgu. Wedi cyrraedd y rownd derfynol o dan ‘Best Place to Eat’ yn y National Tourism Awards 2013.
sykes-cottages-thumb Sykes Cottages
Sykes Cottages yw’r brif asiantaeth annibynnol rhentu bwthyn yn y DU gyda dewis eang o fythynnod ledled Cymru ac Eryri.
Cottage-holidays Cottage Holidays
Yn darparu bythynnod gwyliau, gyda 25 mlynedd o brofiad – yr asiantaeth annibynnol teuluol mwyaf yn yr wlad.

Aelodau Busnes sy’n cynnig cyrsiau, hyfforddiant, gwyliau

trigonos_logo_snowdonia TrigonosNantlle, Gwynedd
Mae Trigonos yn ganolfan breswyl ar gyfer digwyddiadau addysg a hyfforddiant, gweithdai ac encilion. Cwmni nid-er-elw yw Trigonos yn gweithio’n ôl egwyddorion moesegol clir.
Plas tan y bwlch  Plas Tan y Bwlch, Maentwrog
Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Ganolfan yn darparu ystod eang o gyrsiau i unigolion ac i asiantaethau, gyda phynciau’n cynnwys cefn gwlad, hanes, yr amgylchedd, arceoleg a diwylliant.
HF_holidays_logo HF Holidays
Mae HF Holidays yn helpu i bobl fwynhau’r awyr agored ers 100 mlynedd, fel cymdeithas cydweithredol. Mae dau ganolfan gennynt yn Eryri: un yng Nghraflwyn, Beddgelert a’r llall yn Nolserau, Dolgellau.
bach-ventures3 Bach Ventures, Waunfawr
Darparwyr gweithgareddau antur yng ngogledd Cymru, sy’n cynnig cyrsiau aml-weithgaredd ar gyfer teuluoedd, ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.
Rhyd y Creuau Rhyd y Creuau, Betws y Coed
Canolfan ‘Field Studies Council’ yn cynnig cyrsiau a chyfleoedd eraill i unigolion a phobl broffesiynol i ddarganfod, deallt a chael eu ysbrydoli gan y byd naturiol.

Aelodau Busnes eraill

Superfix-logo Superfix Supplements, Cwm-y-Glo
Mae Superfix yn datblygu ac ymchwilio cynhyrchion ethno-milfeddygol naturiol ar gyfer ceffylau. Yn ogystal â’u gwaith gyda’r ceffylau rasio gennynt hefyd ystod o gynnyrch ar gyfer merlod brodorol datblygu gyda’n Merlod Mynydd Cymreig hunain yma yng Nghymru. “Mae Eryri yn darparu defnyddiau i ni, felly mae’n deg i gefnogi’r rhai sy’n gofalu am Eryri ac i chwara rôl weithredol at ei gynaliadwyedd.”
Fabian4 logo Cofrestru ar-lein Fabian4
Y darparwr blaenllaw o wasanaethau cofrestru ar-lein ar gyfer digwyddiadau cyfeiriannu yn y DU. Mae Fabian4 hefyd yn noddi ac yn trefnu Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4, â’r elw i gyd yn mynd at Gymdeithas Eryri.
North Wales IT North Wales IT, Llanberis
Cwmni cymorth technegol sy’n darparu gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw PCs a gliniaduron. Rydym yn ddiolchgar i North Wales IT am ei waith pro bono i Gymdeithas Eryri, yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar, proffesiynol, di-lol.
Health_Food_Llanrwst Health & Food Llanrwst
Siop lleol cyfeillgar sy’n stocio ystod eang o fwydydd cyflawn: cynnyrch organig a lleol; cynhwysion arbenigol; meddyginiaethau llysieuol, fitaminau, cynnhyrchion harddwch naturiol, eco; a llawer mwy.
Bodnant Welsh Food Bwyd Cymru Bodnant, Tal-y-Cafn
Mae Siop Fferm Ffwrnais yn arddangos y gorau o’r bwyd crefftus sydd gan Gymru i’w gynnig. Daw bron i dri chwarter o’n nwyddau o Gymru, a hanner o Ogledd Cymru yn unig – yn cynnwys bwyd wedi ei gynhyrchu ar Ystâd Bodnant, megis cig eidion, caws a mêl.
trefriw-woollen-mill  Melin Wlân Drefriw
Gweithgynhyrchwyr chwrlidau traddodiadol Cymreig, rygiau teithio, brethyn cartref, dillad, ategolion a mwy. Stocwyr gweuwaith a chrwyn defaid. Gall ymwelwyr i’r Felin weld y gwehyddu a’r tyrbinau hydro-electrig sy’n cynhyrchu ein trydan.
snowdon-cafe-snowdonia Tŷ Tê Pen-y-Ceunant-Isaf, Llanberis
Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn y caffi gerddwyr diymhongar ar Lwybr Llanberis i fyny’r Wyddfa. Gweinir tê, coffi, gwin cynnes, siocled poeth a detholiad o gwrw lleol. Diolch yn fawr i Steffan, sy’n cynnig cawl poeth o flaen y tân i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri ar ôl ddiwrnod o waith yn clirio sbwriel oddi ar yr Wyddfa.
always_aim_high  Camu i’r Copa
Yn darparu profiadau chwaraeon antur eithaf i roi’r digwyddiadau mwyaf cofiadwy i chi mewn lleoliadau naturiol godidog.
First Hydro Company Cwmni First Hydro, Llanberis
Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru.
Ffestiniog and welsh Highland Railway Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, Porthmadog
Dwy reilffordd unigryw. Gall teithwyr deithio o Gaernarfon i Flaenau Ffestiniog  gweld harddwch Parc Cenedlaethol Eryri yn y cerbydau cul mwyaf cyfforddus yn y byd.