• web

  Gwirfoddoli: Trwy lygaid o wirfoddolwyr

  Cawn glywed gan ddau o’n gwirfoddolwyr rheolaidd, Jordan Mann a Sarah McGuiness, am eu profiadau o wirfoddoli i Gymdeithas Eryri.

  Mwy
 • web edit snowdon

  Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Bydd ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i ofalu am fannau arbennig a chynefinoedd bywyd gwyllt ledled Eryri.Bydd ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i ofalu am fannau arbennig a chynefinoedd bywyd gwyllt ledled Eryri. Yn ogystal â diwrnodau gwaith gwirfoddol, rydym ni hefyd yn cynnig rhaglen helaeth o weithgareddau hyfforddiant sy’n berthnasol i rinweddau arbennig Eryri. Rydym ni wrthi’n recriwtio Swyddog Prosiect i ymuno â’n tîm. Bydd deiliad y swydd yn cymryd cyfrifoldeb beunyddiol am amrywiaeth o ddiwrnodau gwaith cadwraeth a gweithgareddau hyfforddiant.

  Mwy
 • resized2

  Fy Lleoliad Gwaith gyda Chymdeithas Eryri, gan Emma Wilson

  Cyfrif gan myfyriwr Prifysgol Bangor o’i lleoliad gwaith gyda Chymdeithas Eryri.

  Mwy
 • MAD Weekend 2

  Cymerwch ran yn ein digwyddiad Gwneud Gwahaniaeth ym mis Medi

  Ymunwch Gymdeithas Eryri ar y digwyddiad gwirfoddoli yma ar ddydd Gwener 29 a dydd Sadwrn 30 o Fedi: 2 ddiwrnod, 100+ o wirfoddolwyr, 1 BBQ a bwcedi o hwyl!

  Mwy
 • Mark featured image

  Fy Wythnos o Brofiad Gwaith gyda Cymdeithas Eryri, gan Mark Bridges

  Myfyrwr Lefel-A yn rhannu ei hanes o arolwg o lygod y dŵr gyda Cymdeithas Eryri

  Mwy
 • woodland workday

  Sgiliau Cadwraeth Ymarferol: Trwy lygaid gwirfoddolwr

  Yn Chwefror 2017, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael fy newis i gyfranogi yn y cwrs Sgiliau Cadwraeth Ymarferol Cyntaf, a gynhaliwyd gan Gymdeithas Eryri fel rhan o ddigwyddiadau eu hanner canmlwyddiant.

  Mwy
 • 5X7A8934 small for web

  Dyfodol Eryri – eich cyfle i cymryd rhan yn yr ymgynghoriaeth

  Public consultation on the new Snowdon Partnership Plan opens today !

  Mwy
 • litter pick

  Diolch am fis Ebrill

  Diolch am mis Ebrill.

  Mwy
 • lon-gwyrfai-litter-pick-2

  Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mehefin

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mehefin yn gynnwys pori cadwraeth, brwydro Jac y Neidiwr ac mae Wythnos Gwirfoddoli yn ôl!

  Mwy
 • coop-llanrwst

  Mae’r Coop yn helpu i ariannu trafnidiaeth i’n gwirfoddolwyr

  Shopping at the Co-op Llanrwst will contribute! Thank you to the Co-op for choosing transport for the Snowdonia Society’s Ecosystem Project to benefit from their Local Community Fund.

  Mwy
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mai

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mai yn gynnwys Arolwg o Ddyfrgwn, blas ar ardd Tŷ Hyll a Gweithdy nodi coed cynhenid.

  Mwy
 • tree planting 3

  Gweithiodd ein gwirfoddolwyr trwy dywydd gwallgof mis Mawrth!

  Cafwyd ysbeidiau heulog ym mis Mawrth, ond bu’n rhaid i’n gwirfoddolwyr wynebu rhywfaint o law trwm hefyd. Fe aethant allan yn y glaw a’n hindda i blannu coed, glanhau traethau, trwsio ffensys, garddio er budd bywyd gwyllt a chynnal a chadw coetiroedd.

  Mwy
 • Tools maintenance

  Trem yn ôl ar fis Chwefror

  Ni wnaeth tywydd gwlyb mis Chwefror rwystro ein gwirfoddolwyr gweithgar rhag mynd allan i weithio er lles Eryri! Fe wnaethant weithio’n galed i reoli coetiroedd, clirio llwybrau, plannu coed a chlirio bambŵ.

  Mwy
 • rsz_image-1

  Cefnogi Surfers Against Sewage

  Mae Cymdeithas Eryri yn cefnogi deiseb Surfers Against Sewage i ailgyflwyno taliadau ad-daladwy ar boteli i atal llygredd plastig yn ein cefnforoedd.

  Mwy
 • Starry Nigh

  Sialens Cofnodwyr yr Awyr Dywyl 2017

  Mae Cymdeithas Eryri yn edrych am wirfoddolwyr i helpu mesur ansawdd Awyr Dywyll Eryri.

  Mwy
 • img_20140910_110641

  Cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri i gynllun uchelgeisiol ar gyfer y Carneddau.

  Cyhoeddwyd heddiw fod Partneriaeth Tirwedd y Carneddau wedi derbyn cymeradwyaeth gychwynnol ar gyfer grant o £1.92m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) drwy ei rhaglen Partneriaeth Tirwedd.

  Mwy
 • Tamsin at Ty Hyll

  Swyddog Prosiect newydd i Dŷ Hyll

  Rydym yn falch o groesawu aelod diweddaraf ein tîm, sef Tamsin Fretwell, sydd wedi cael ei phenodi yn Swyddog Prosiect Tyfu Tŷ Hyll. Mae gan Tamsin brofiad helaeth iawn: o’r gwaith ymarferol o reoli gwarchodfeydd i drefnu llawer o ddigwyddiadau i’r cyhoedd. “Bydd rhywbeth ar gael i bawb” meddai Tamsin, pan ofynnwyd iddi am ei chynlluniau, “o helfeydd chwilod i blant i hyfforddiant ffurfiol i ddatblygu sgiliau adnabod, rwy’n awyddus i sicrhau fod prosiect Tyfu Tŷ Hyll yn cynnig rhywbeth a wnaiff apelio at bawb!” Cadwch olwg am ragor o fanylion!

  Mwy
 • Volunteers on a workday with NRW at Coedydd Aber

  Diwrnodau Gwaith Gwirfoddol Mis Awst 2016

  Ein diwrnodau gwaith gwirfoddol a gynhelir ym mis Awst 2016

  Mwy
 • Volunteers on a workday with NRW at Coedydd Aber

  Ein hwythnos gwirfoddoli orau erioed!

  Yr wythnos diwethaf, aeth grŵp o’n gwirfoddolwyr i weithredu’n ymarferol am bum diwrnod! Â’u hoffer yn barod, fe wnaeth y criw weithio’n galed i warchod a gwella gwahanol rannau o’r parc cenedlaethol arbennig – ffordd wych o ddod i’w adnabod! Cynhaliwyd gweithgaredd gwahanol pob dydd, felly roedd rhywbeth at ddant pawb – pa un ai a oeddent yn dymuno cynnal a chadw llwybrau troed hynod boblogaidd yr Wyddfa neu glirio ffromlys chwarennog o Ardal Cadwraeth Arbennig.

  Mwy
 • Cwch gwenyn

  Gwenyn yn y Goedwig!

  Y mis hwn, roedd hi’n amser rhoi’r siwt gwenyn arno a chymryd cip olwg y tu mewn i’r cychod gwenyn. Cymerwch olwg ar ein fideo i rannu’r profiad!

  Mwy