Cymdeithas Eryri yn buddsoddi yng nghadwraethwyr y dyfodol

Fel rhan o weithgareddau hanner can mlwyddiant y Gymdeithas, fe wnaeth Cymdeithas Eryri ystyried y dyfodol a buddsoddi yn ei gwirfoddolwyr – trwy redeg uned Sgiliau Cadwraeth Ymarferol newydd ac achrededig.   Mae’r uned yn caniatáu i chi arddangos eich sgiliau cadwraeth ymarferol, sy’n hanfodol mewn llawer o ddisgrifiadau swyddi.   Mae’r uned yn ddelfrydol i’r sawl sy’n dymuno dull mwy ffurfio o ddangos prawf o’u profiad ymarferol a’u gwybodaeth.  Oherwydd llwyddiant a phoblogrwydd yr uned hon yn ein hanner canfed blwyddyn, byddwn yn parhau i gynnig y cyfle i gyfranogi i’n gwirfoddolwyr.

Trwy ymgymryd â’r uned hon, byddwch yn:

  • Gwneud amrywiaeth o dasgau cadwraeth ymarferol mewn amrywiaeth o gynefinoedd;
  • Arddangos eich gallu i weithio’n ddiogel, datblygu gwybodaeth am asesu risgiau a phwysigrwydd, er enghraifft, dillad amddiffynnol personol;
  • Dod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o offer, dulliau o’u cynnal a chadw a sut i’w defnyddio.

Mae’r uned hon yn wych i bobl sydd eisoes yn gwirfoddoli i ni, neu’r sawl sy’n awyddus i gychwyn.  Bydd angen oddeutu 30 awr i orffen yr uned, a bydd oddeutu 20-25 o’r oriau hyn yn ddiwrnodau gwaith cadwraeth ymarferol.

Nid oes angen llawer o waith papur, dim ond llenwi cofnod adfyfyriol byr wedi pob diwrnod gwaith, a llenwi 2 asesiad o risgiau yn amlygu 3-4 prif risg safle/tasg.   Gellir cwblhau’r uned ymhen 2 neu 3 mis.

Diolch i arian gan Snowdonia Giving a Chyfoeth Naturiol Cymru, gallwn gynnig y cylch hyfforddiant hwn am ddim.  Fodd bynnag, mae nifer y llefydd yn gyfyngedig, ac os gwnewch chi sicrhau lle, byddwch yn ymrwymo i fynychu 4 diwrnod gwaith rhwng Chwefror ac Ebrill 2018 (bydd diwrnodau gwaith ar gael ar benwythnosau, a bydd rhywfaint o gludiant am ddim ar gael o Fangor a Chaernarfon).  Byddai angen i chi fod ar gael ar 3 Chwefror i fynychu’r diwrnod gwaith cyntaf pan fyddwch chi’n cael cyflwyniad i’r hyfforddiant ac yn cyfranogi mewn diwrnod cynnal a chadw llwybrau, a bydd angen i chi fynychu sesiwn cynnal a chadw offer ar 17 Chwefror.  Gallwch chi ddewis dau ddyddiad arall fydd yn gyfleus i chi cyn canol Ebrill 2018.

I wneud cais am le, ysgrifennwch baragraff (hyd at 200 o eiriau) yn disgrifio pam hoffech chi’r cyfle i wneud yr hyfforddiant hwn a pha fanteision ydych chi’n gobeithio’u cael ohono.   Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn ar frig y ddogfen.  Ebostio mary-kate@snowdonia-society.org.uk, dylai ceisiadau i gael lle ar yr hyfforddiant hwn ein cyrraedd erbyn Dydd Llun 8 Ionawr.  Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 15 Ionawr.   Os na fyddwch chi’n llwyddo y tro hwn, cadwch lygad barcud am y cyfleoedd eraill fydd ar gael yn y dyfodol.

Beth ddywedodd ein gwirfoddolwyr diweddar am eu profiad o gwblhau’r uned.

Comments are closed.