• Waxcap (2)

  Adnabod Ffyngau Capiau Cwyr mewn Glaswelltiroedd a’u Hecoleg Fungi

  Cynigir disgownt i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri – arbediad o £40 sef 66% o’r gost.

  Mwy
 • plas tan y bwlch

  Rheoli Rhywogaethau Ymledol, Plas Tan y Bwlch

  Rheoli Rhywogaethau Ymledol, Plas Tan y Bwlch Archebu lle yn hanfodol, Mae newidiadau sylweddol yn digwydd yng nghoetir hardd Plas Tan y Bwlch. Mae clirio rhywogaethau ymwthiol estron yn un o’r rhain. Trwy glirio’r rhywogaethau estron hyn, bydd gan y gerddi fwy o le i dyfu, a bydd hynny’n hwb i’n planhigion cynhenid. Dewch i […]

  Mwy
 • bucs

  Clirio Rhododendron

  Clirio Rhododendron Archebu lle yn hanfodol, Mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Nant Gwynant ers tro er mwyn clirio Rhododendrun Ponticum o’r ardal. Mae Rhododendron Ponticum yn un o’r tair prif rywogaeth ymwithiol yng Nghymru ac mae’n hawdd gweld y difrod a wnaed ganddo i’n cefn gwlad cynhenid. […]

  Mwy
 • rsz_volunteers_maintaining_bird_boxes_at_tŷ_hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll Archebu lle yn hanfodol, A hoffech chi ddatblygu rhywfaint o sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. Pa un ai a hoffech helpu â’n harolwg o adar neu rywbeth mwy corfforol […]

  Mwy
 • web edit snowdon

  Casgliad Sbwriel ‘Her y 3 Chopa Go Iawn’

  Casgliad Sbwriel ‘Her y 3 Chopa Go Iawn’ Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael Rydym yn falch o gefnogi Her Casgliad Sbwriel y 3 Chopa unwaith eto eleni.  Dewch i ymuno â ni a llawer o wirfoddolwyr eraill wrth i ni gydweithio i dacluso’r Wyddfa yn dda cyn dyfodiad misoedd y […]

  Mwy
 • OMF 2017

  Gŵyl Mynydda Ogwen 2017

  Darllenwch fwy amdan y digwyddiad difyr yma am 2017.

  Mwy
 • noson cwis

  Noson cwis y Douglas Arms

  Roi prawf ar eich gwybodaeth gyffredinol a chefnogwch waith Cymdeithas Eryri drwy gymryd rhan yn y cwis misol yma.

  Mwy
 • Tŷ Hyll

  Garddio Bywyd Gwyllt

  Garddio er lles natur, Tŷ Hyll Mae cynnal a chadw Tŷ Hyll a ei gerddi a thiroedd yn dibynnu ar ein tîm gwych o wirfoddolwyr. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy:  01286 685498 tyhyll@snowdonia-society.org.uk Neu gweler Gwirfoddoli yn Tŷ Hyll am ragor o gyfleodd gwirfoddoli.  

  Mwy
 • Web1

  Casglu Sbwriel, Dyffryn Ogwen

  Casglu Sbwriel, Dyffryn Ogwen Archebu lle yn hanfodol, Mae sbwriel yn un o sgil effeithiau anffodus bod yn ardal boblogaidd o fewn Parc Cenedlaethol. Dyffryn Ogwen yw un o ardaloedd mwyaf poblogaidd Eryri, felly mae sbwriel wedi dod yn broblem fawr yn yr ardal. Byddwn yn cydweithio â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i dacluso rhan o’r dyffryn […]

  Mwy
 • Adeiladu Waliau Sychion

  Codi Waliau Cerrig Sychion

  Codi Waliau Cerrig Sychion Archebu lle yn hanfodol, Mae 5 lle ar gael i wirfoddolwyr. Bydd angen gwisgo esgidiau diogelwch â blaenau dur (casgliad bychan ar gael i’w benthyg) Gellir gweld y grefft o godi waliau sychion ym mhob cwr o Barc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod pa […]

  Mwy
 • rsz_image-1

  Gweithgaredd ‘Great British Beach Clean’, Harlech

  Gweithgaredd ‘Great British Beach Clean’, Harlech Archebu lle yn hanfodol, Cludiant o Bangor a Chaernarfon am ddim Byddwn yn cydweithio â’r Gymdeithas Cadwraeth Forol i glirio sbwriel o Draeth Harlech. Bydd y diwrnod gwaith hwn yn rhan o Benwythnos ‘Great British Beach Clean’ y Gymdeithas Cadwraeth Forol. Yn ogystal â chlirio’r sbwriel, byddwn hefyd yn […]

  Mwy
 • Capel manor rhyd Ddu

  Cynnal Llwybrau Troed yr Wyddfa

  Cynnal Llwybrau Troed yr Wyddfa Archebu lle yn hanfodol, Taith am ddim ar y trên i’r copa, llefydd cyfyngedig ar gael Dewch i’n helpu ni i gynnal a chadw rhai o lwybrau troed mwyaf poblogaidd y wlad. Mae ar lwybrau troed Eryri angen gwaith cynnal a chadw cyson oherwydd bydd 600,000 o bobl yn troedio […]

  Mwy
 • rsz_29152818986_391a9bff71_b

  Noson Astudio Gwyfynnod

  Noson Astudio Gwyfynnod Archebu lle yn hanfodol, Digwyddiad gyda’r hwyr. Cludiant ar gael yn rhad ac am ddim o Fangor a Chaernarfon. Ymunwch â ni am y noson wrth i ni astudio Gwyfynnodd Tŷ Hyll.  Dyma gyfle gwych i chi ddysgu am y creaduriaid hynod ddiddorol hyn a’u cofnodi.  Arweinir y noson gan Julian Thompson, […]

  Mwy
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Adnabod Pryfed Cop Ty Hyll

  Adnabod Pryfed Cop Ty Hyll Booking essential, Free transport available from Bangor and Caernarfon Dewch i chwilota yng ngerddi a choetir gwych Tŷ Hyll am ein cyfeillion Arachnid, a dysgwch bopeth am y creaduriaid diddorol hyn.   Dyma gyfle gwych i chi ddysgu am y creaduriaid hynod ddiddorol hyn a’u cofnodi.  Arweinir y digwyddiad gan y […]

  Mwy
 • rsz_wp_20161213_004

  Diwrnod Gwaith yn y coetir

  Ydych chi’n hoffi natur? A hoffech chi ddatblygu sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Allwch chi sbario ychydig o oriau bob mis? Yna dewch i gyfranogi yn un o’n diwrnodau gwaith misol yng nghoetir 5 erw delfrydol  Tŷ Hyll! Pa un ai a hoffech chi helpu â’n harolygon o adar neu atgyweirio a chynnal a […]

  Mwy
 • featured image for website

  Darlith gan Dr Trevor Dines gyda’r ffilm More Than Honey

  Ymunwch Dr Trevor Dines o Plantlife am ddarlith a dangosiad o’r ffilm arobryn More Than Honey yn amgueddfa Storiel ym Mangor.

  Mwy
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Brwydro Jac y Neidiwr

  Brwydro Jac y Neidiwr Archebu lle yn hanfodol, Cludiant o Bangor a Chaernarfon am ddim Mae’r tymor tynnu Jac y Neidiwr wedi cychwyn! Mae Jac y Neidiwr yn blanhigyn ymledol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, and phan fydd yn cilio yn y gaeaf, […]

  Mwy
 • Footpath team

  Llwybr Llechi Eryri

  Llwybr Llechi Eryri Archebu lle yn hanfodol, Gwahoddiad i bob fforiwr! Gofynnwyd i Wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri gynorthwyo i gwblhau Llwybr Llechi Eryri. Bydd Llwybr Llechi Eryri yn gylchdaith 85 milltir a fydd yn galluogi cerddwyr archwilio treftadaeth ddiwydiannol y pentrefi llechi sydd wedi’u gwasgaru o amgylch mynyddoedd Eryri.  Bydd y llwybr yn cychwyn ym Mhorth […]

  Mwy
 • Footpath Snowdon volunteeer week

  Cynnal Llwybrau’r Wyddfa

  Cynnal Llwybrau’r Wyddfa Archebu lle yn hanfodol, Llefydd cyfyngedig Dewch i’n helpu ni i gynnal a chadw rhai o lwybrau troed mwyaf poblogaidd y wlad. Mae ar lwybrau troed Eryri angen gwaith cynnal a chadw cyson oherwydd bydd 600,000 o bobl yn troedio arnynt bob blwyddyn. Os ydych chi’n hoffi cerdded yn y mynyddoedd a […]

  Mwy
 • volunteer week 2

  Brwydro Jac y Neidiwr

  Brwydro Jac y Neidiwr Archebu lle yn hanfodol, Cludiant o Bangor a Chaernarfon am ddim Mae’r tymor tynnu Jac y Neidiwr wedi cychwyn! Mae Jac y Neidiwr yn blanhigyn ymledol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, and phan fydd yn cilio yn y gaeaf, […]

  Mwy