• Rheoli Adfywiad Coed Conwydd

  Rheoli Adfywiad Coed Conwydd Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gofyn i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri helpu i reoli adfywiad coed conwydd yn Llanuwchllyn. Mae’r safle yn hen Goetir Coed Conwydd ble torrwyd y coed i annog datblygiad corstir mwy cynhenid.  Bydd ein gwaith yn […]

  Mwy
 • Adeiladu Waliau Sychion

  Codi Waliau Sychion

  Codi Waliau Sychion Archebu lle yn hanfodol, nifer cyfyngedig o lefydd Mae Canolfan Cadwraeth Pensychnant yn ffynhonnell wych o wybodaeth ac yn ddelfrydol i gadwraethwyr. Dewch i roi help llaw i’r ganolfan i gynnal ei therfynau a dysgwch y grefft draddodiadol o godi waliau sychion. Ymunwch â ni a dysgwch yr elfennau trwy helpu i […]

  Mwy
 • Cynnal a Chadw Llwybyr y Watkin

  Mae’r Watkin yn un o 6 brif llwybrau fynnu’r Wyddfa. A gyda dros 500,000 o bobl yn gwneud yn daith bob blwyddyn i fyny’r Wyddfa nid oes syndod bod angen gwaith cyson i gadw’r llwybrau i weithio. Helpwch ni i wneud gwaith cynnal a chadw pwysig o lawr y dyffryn Nant Gwynant hyd at grib […]

  Mwy
 • Plannu Coed

  Plannu Coed Archebu lle yn hanfodol, Byddwn yn ymuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu coed am fis. Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron a Ffromlys Chwarennog, felly mae’n hen bryd i ni ychwanegu rhywbeth ato. Ymunwch â ni a chyfranogwch, dewch i leihau eich […]

  Mwy
 • Adeiladu Pont: Dyffryn Mymbyr

  Adeiladu Pont Helpwch ni i adeiladu pont newydd i groesi nant yn Nyffryn Mymbyr y fferm a fu gynt yn eiddo i Esme Kirby, sylfaenydd Cymdeithas Eryri. Archebwch yn gynnar, dim ond 6 lle! cysylltwch â Daniel i gofrestru: dan@snowdonia-society.org.uk 01286 685498

  Mwy
 • plannu-coed

  Plannu Coed

  Plannu Coed Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Caernarfon Byddwn yn ymuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu coed am fis.  Bob dydd Iau yn ystod Chwefror, byddwn yn cynyddu’r gorchudd coed llydanddail yn Eryri.  Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron […]

  Mwy
 • Plannu Coed

  Plannu Coed Archebu lle yn hanfodol, Byddwn yn ymuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu coed am fis.  Bob dydd Iau yn ystod Chwefror, byddwn yn cynyddu’r gorchudd coed llydanddail yn Eryri.  Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron a Ffromlys Chwarennog, felly mae’n hen bryd […]

  Mwy
 • Plannu Coed

  Plannu Coed Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Caernarfon Byddwn yn ymuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu coed am fis.  Bob dydd Iau yn ystod Chwefror, byddwn yn cynyddu’r gorchudd coed llydanddail yn Eryri.  Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron […]

  Mwy
 • Plannu Coed

  Plannu Coed Archebu lle yn hanfodol, Byddwn yn ymuno ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu coed am fis.  Bob dydd Iau yn ystod Chwefror, byddwn yn cynyddu’r gorchudd coed llydanddail yn Eryri.  Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron a Ffromlys Chwarennog, felly mae’n hen bryd […]

  Mwy
 • Cwis Mawr Eryri

  Profwch eich gwybodaeth o Eryri trwy gyfranogi at achos da. Noson hwyl i bawb!

  Mwy
 • Sgrambl Eryri clasurol: Tryfan a’r Glyderau

  Ymunwch â’r mynyddwr enwog Rob Collister am y scrambl clasurol yma yng nghalon greigiog y Parc Cenedlaethol.

  Mwy
 • Noson o straeon Santes Dwynwen gydag Angharad Wynne

  Ymunwch â ni am noson arbennig o straeon werin Gymreig yn Dŷ Hyll.

  Mwy
 • Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll Archebu lle yn hanfodol, A hoffech chi ddatblygu rhywfaint o sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. Pa un ai a hoffech helpu â’n harolwg o adar neu rywbeth mwy corfforol […]

  Mwy
 • Robin Goch

  ‘Big Garden Birdwatch’

  ‘Big Garden Birdwatch’ Dewch I gymryd rhan yn yr arolwg adar mwyaf yn y byd. Cyfrannwch at setiau data gwerthfawr sy’n mapio’r tueddiadau mewn niferoedd adar. Mae ‘Big Garden Birdwatch’ yn ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan y RSPB sy’n cymryd rhan ar ddiwedd mis Ionawr. Anogir plant ac oedolion i gysylltu â natur trwy dreulio […]

  Mwy
 • Gweithdy Adnabod Coed y Gaeaf

  Gweithdy Adnabod Coed y Gaeaf Ymunwch â Sam Thomas yn Nhŷ Hyll i ddysgu sut i adnabod coed yn y gaeaf. Diwrnod i ddechreuwyr neu i rai sydd am wella eu medrau. Hyd y gweithdy: 3 awr. Cost £10 / am ddim i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri. Cysylltwch ag Daniel i gofrestru: dan@snowdonia-society.org.uk 01286 685498 Cymdeithas […]

  Mwy
 • Plannu Coed

  Plannu Coed Archebu lle yn hanfodol, Byddwn yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu amrywiaeth o goed llydanddail cynhenid. Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron a Ffromlys Chwarennog, felly mae’n hen bryd i ni ychwanegu rhywbeth ato. Ymunwch â ni a chyfranogwch, dewch i […]

  Mwy
 • Prysgoedio Gwern

  Prysgoedio Gwern Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Rydym yn cydweithio â Chyfoeth Naturiol Cymru a rheolwyr Gwarchodfa Abergwyngregyn i brysgoedio’r goedlan Gwern yn Abergwyngregyn. Rhennir y goedlan Gwern yn sawl rhan, a chânt eu cylchdroi trwy raglen prysgoedio sy’n para 10 mlynedd.  Diben prysgoedio’r coed Gwern yw hybu twf […]

  Mwy
 • Diwrnod Ffensio

  Diwrnod Ffensio Archebu lle yn hanfodol, Cludian am ddim o Bangor a Chaernarfon Ers dod yn gyfrifol am y fferm ym Mhensychnant yn 2016, mae’r tîm wedi bod yn gweithio galed, gan wella’r llecyn sy’n cael ei ffermio er mwyn mynd ati i ffermio er budd cadwraeth.  Un agwedd allweddol o ffermio er budd cadwraeth […]

  Mwy
 • Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll Archebu lle yn hanfodol, A hoffech chi ddatblygu rhywfaint o sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. Pa un ai a hoffech helpu â’n harolwg o adar neu rywbeth mwy corfforol […]

  Mwy
 • Prysgoedio Gwern

  Prysgoedio Gwern Archebu lle yn hanfodol, Rydym yn cydweithio â Chyfoeth Naturiol Cymru a rheolwyr Gwarchodfa Abergwyngregyn i brysgoedio’r goedlan Gwern yn Abergwyngregyn. Rhennir y goedlan Gwern yn sawl rhan, a chânt eu cylchdroi trwy raglen prysgoedio sy’n para 10 mlynedd.  Diben prysgoedio’r coed Gwern yw hybu twf newydd yn y coetir ac felly helpu […]

  Mwy