• Winter Tree ID

  Gweithdy Adnabod Coed y Gaeaf

  Ymunwch â’r arbenigwr Sam Thomas i wella’ch sgiliau adnabod coed y gaeaf yn goedwig syfrdanol Tŷ Hyll, ger Betws y Coed.

  Mwy
 • plas tan y bwlch

  Clirio Rhywogaethau Ymledol

  Clirio Rhywogaethau Ymledol Archebu lle yn hanfodol, Cludiant ar gael yn rhad ac am ddim o Fangor a Chaernarfon Mae newidiadau sylweddol yn digwydd yng ngerddi hardd Plas Tan y Bwlch. Mae clirio rhywogaethau ymwthiol estron yn un o’r rhain. Trwy glirio’r rhywogaethau estron hyn, bydd gan y gerddi fwy o le i dyfu, a […]

  Mwy
 • rsz_2773642_7306f3b7

  Rheoli Coedwig

  Rheoli Coedwig Archebu lle yn hanfodol, Mae Canolfan Cadwraeth Pensychnant yn ardal arbennig o Eryri ac yn le anhygoel i ymweld a adar, gwyfanod ac i gerdded. Pwrpas yr diwrnod yw i helpu tim rheoli’r canolfan gyda eu coedwig 22 mlwydd oed, er mwyn hyrwyddo coedwig prysgwydd i rywogaethau adar ffynny. Os mai dyma’ch tro […]

  Mwy
 • rsz_volunteers_maintaining_bird_boxes_at_tŷ_hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll Archebu lle yn hanfodol, A hoffech chi ddatblygu rhywfaint o sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. Pa un ai a hoffech helpu â’n harolwg o adar neu rywbeth mwy corfforol […]

  Mwy
 • wreath workshop

  Gweithdy Torchau Nadolig

  Dewch i eistedd rownd y tân a gwella’ch sgiliau adnabod planhigion yn y gweithdy crefft yma yn Nhŷ Hyll.

  Mwy
 • Slate Trail Celebration

  Agoriad Swyddogol: Llwybr Llechi Eryri

  Cerddoriaeth gan Côr Meibion Penrhyn i ddathlu agoriad y llwybr newydd sbon yma. Croeso i bawb.

  Mwy
 • Pensychnant talk

  Sgwrs – Cymdeithas Eryri yn 50 Oed

  Cyflwyniad lliwgar gan Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri John Harold. Croeso i bawb.

  Mwy
 • wetland

  Rheoli Coed Conwydd

  Rheoli Coed Conwydd Booking essential, Cludiant ar gael yn rhad ac am ddim o Fangor a Chaernarfon. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gofyn i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri helpu i reoli adfywiad coed conwydd yn Llanuwchllyn a Phenaran. Mae’r safle yn hen Goetir Coed Conwydd ble torrwyd y coed i annog corstir mwy cynhenid.  Bydd […]

  Mwy
 • woodland workday

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll Archebu lle yn hanfodol, A hoffech chi ddatblygu rhywfaint o sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. Pa un ai a hoffech helpu â’n harolwg o adar neu rywbeth mwy corfforol […]

  Mwy
 • wetland

  Rheoli Coed Conwydd

  Rheoli Coed Conwydd Booking essential, Cludiant ar gael yn rhad ac am ddim o Fangor a Chaernarfon. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gofyn i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri helpu i reoli adfywiad coed conwydd yn Llanuwchllyn a Phenaran. Mae’r safle yn hen Goetir Coed Conwydd ble torrwyd y coed i annog corstir mwy cynhenid.  Bydd […]

  Mwy
 • tree planting 3

  Plannu Sabr

  Plannu Sabr Archebu lle yn hanfodol, Diwrnod o blannu coed at ddiben arbennig iawn; byddwn yn defnyddio nodweddion naturiol y tir yn lle ffensys i warchod y coed rhag anifeiliaid yn pori. Byddwn yn plannu yn Nyffryn Mymbyr, eiddo a fferm flaenorol Esme Kirby, sylfaenydd Cymdeithas Eryri. Cysylltwch ag Owain i gofrestru: owain@snowdonia-society.org.uk 01286 685498

  Mwy
 • tree planting 3

  Plannu Sabr

  Plannu Sabr Archebu lle yn hanfodol, Diwrnod o blannu coed at ddiben arbennig iawn; byddwn yn defnyddio nodweddion naturiol y tir yn lle ffensys i warchod y coed rhag anifeiliaid yn pori. Byddwn yn plannu yn Nyffryn Mymbyr, eiddo a fferm flaenorol Esme Kirby, sylfaenydd Cymdeithas Eryri. Cysylltwch ag Owain i gofrestru: owain@snowdonia-society.org.uk 01286 685498 […]

  Mwy
 • plas tan y bwlch

  Clirio Rhywogaethau Ymledol

  Clirio Rhywogaethau Ymledol Archebu lle yn hanfodol, Cludiant ar gael yn rhad ac am ddim o Fangor a Chaernarfon Mae newidiadau sylweddol yn digwydd yng ngerddi hardd Plas Tan y Bwlch. Mae clirio rhywogaethau ymwthiol estron yn un o’r rhain. Trwy glirio’r rhywogaethau estron hyn, bydd gan y gerddi fwy o le i dyfu, a […]

  Mwy
 • Plannu coed, mis Chwefror 2017

  Plannu coed

  Plannu coed Archebu lle yn hanfodol, Byddwn yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu amrywiaeth o goed llydanddail cynhenid. Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron a Ffromlys Chwarennog, felly mae’n hen bryd i ni ychwanegu rhywbeth ato. Ymunwch â ni i greu atgof a […]

  Mwy
 • Waxcap (2)

  Adnabod Ffyngau Capiau Cwyr mewn Glaswelltiroedd a’u Hecoleg Fungi

  Cynigir disgownt i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri – arbediad o £40 sef 66% o’r gost.

  Mwy
 • plas tan y bwlch

  Rheoli Rhywogaethau Ymledol, Plas Tan y Bwlch

  Rheoli Rhywogaethau Ymledol, Plas Tan y Bwlch Archebu lle yn hanfodol, Mae newidiadau sylweddol yn digwydd yng nghoetir hardd Plas Tan y Bwlch. Mae clirio rhywogaethau ymwthiol estron yn un o’r rhain. Trwy glirio’r rhywogaethau estron hyn, bydd gan y gerddi fwy o le i dyfu, a bydd hynny’n hwb i’n planhigion cynhenid. Dewch i […]

  Mwy
 • bucs

  Clirio Rhododendron

  Clirio Rhododendron Archebu lle yn hanfodol, Mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Nant Gwynant ers tro er mwyn clirio Rhododendrun Ponticum o’r ardal. Mae Rhododendron Ponticum yn un o’r tair prif rywogaeth ymwithiol yng Nghymru ac mae’n hawdd gweld y difrod a wnaed ganddo i’n cefn gwlad cynhenid. […]

  Mwy
 • rsz_volunteers_maintaining_bird_boxes_at_tŷ_hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll

  Diwrnod Gwaith yng Nghoetir Tŷ Hyll Archebu lle yn hanfodol, A hoffech chi ddatblygu rhywfaint o sgiliau ymarferol ym maes rheoli coetiroedd? Mae’r gwaith o gynnal a chadw ein coetir ysblennydd yn dibynnu ar haelioni ein tîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig. Pa un ai a hoffech helpu â’n harolwg o adar neu rywbeth mwy corfforol […]

  Mwy
 • web edit snowdon

  Casgliad Sbwriel ‘Her y 3 Chopa Go Iawn’

  Casgliad Sbwriel ‘Her y 3 Chopa Go Iawn’ Archebu lle yn hanfodol, Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael Rydym yn falch o gefnogi Her Casgliad Sbwriel y 3 Chopa unwaith eto eleni.  Dewch i ymuno â ni a llawer o wirfoddolwyr eraill wrth i ni gydweithio i dacluso’r Wyddfa yn dda cyn dyfodiad misoedd y […]

  Mwy
 • OMF 2017

  Gŵyl Mynydda Ogwen 2017

  Darllenwch fwy amdan y digwyddiad difyr yma am 2017.

  Mwy