• Gŵyl Gerdded Trefriw

  Dewch yn llu i Ŵyl Gerdded Trefriw ac ymunwch un neu fwy o’r 20 o deithiau gerdded ar y rhaglen!

  Mwy
 • Ras Antur QUEST

  Cymerwch ran yn y ras neu gwirfoddolwch i gefnogi’r digwyddiad amgylcheddol hwn.

  Mwy
 • Digwyddiad Aelod: Taith Breifat o Broject Gwalch y Pysgod Glaslyn

  Taith tywys a sgwrs i aelodau o Gymdeithas Eryri gyda’r arbenigwr bywyd gwyllt Heather Corfield.

  Mwy
 • Taith: Hud Côr y Bore Bach

  Taith côr y bore bach syfrdanol mewn ardal ysblennydd o Barc Cenedlaethol Eryri.

  Mwy
 • Ffair Werdd ECOBRO

  Y ffair gynaliadwy flynyddol yn Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth. Peidiwch â’i cholli!

  Mwy
 • Sgwrs: Parciau Cenedlaethol yng Nghymru’r 21ain Ganrif

  Sgwrs oleuedig ac amserol gan Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold.

  Mwy
 • Taith: Llwybr Llechi Cwmorthin

  Ymunwch â ni ar y darn hanesyddol yma o Lwybr Llechi Eryri.

  Mwy
 • Gweithdy Ffotograffiaeth gyda Natasha Brooks

  Cyfle syfrdanol i wella’ch sgiliau ffotograffiaeth gyda’r artist lleol Natasha Brooks.

  Mwy
 • Taith: Darganfod y Goedwig Law Geltaidd

  Taith gerdded anodd i fewn i ardal ryfeddol o goedwig law Geltaidd, ger Llyn Trawsfynydd.

  Mwy
 • Adeiladu Waliau Sychion

  Codi Waliau Sychion

  Codi Waliau Sychion Archebu lle yn hanfodol, Llefydd cyfyngedig ar gael Gellir gweld y grefft o godi waliau sychion ym mhob cwr o Barc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod pa sgiliau sydd eu hangen i godi wal sych sy’n nodweddiadol o arddull y rhanbarth. Ymunwch â ni a […]

  Mwy
 • Cynnal Llwybr Llechi Eryri

  Cynnal Llwybr Llechi Eryri Archebu lle yn hanfodol, Mae’n flwyddyn ers cwblhau’r llwybr.  Gofynnwyd i Wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri gynorthwyo i gynnal Llwybr Llechi Eryri. Mae Llwybr Llechi Eryri yn gylchdaith 85 milltir sy’n galluogi cerddwyr i archwilio treftadaeth ddiwydiannol y pentrefi llechi sydd wedi’u gwasgaru o amgylch mynyddoedd Eryri. Mae’r gwaith cynnal a chadw yr […]

  Mwy
 • Casglu Sbwriel o’r Môr i’r Mynydd 1: Yr Wyddfa

  Casglu Sbwriel o’r Môr i’r Mynydd 1: Yr Wyddfa Archebu lle yn hanfodol Ymunwch â ni am cyfres o o ddyddiau clirio sbwriel gan ddilyn taith sbwriel o gopaon y mynyddoedd i’r môr. Yn ystod y diwrnod gwaith hwn, byddwn yn cydweithio â Thîm Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri i wneud arolwg o’r sbwriel ar y Mynydd. […]

  Mwy
 • Adeiladu Waliau Sychion

  Codi Waliau Sychion

  Codi Waliau Sychion Archebu lle yn hanfodol, Llefydd cyfyngedig ar gael Gellir gweld y grefft o godi waliau sychion ym mhob cwr o Barc Cenedlaethol Eryri. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod pa sgiliau sydd eu hangen i godi wal sych sy’n nodweddiadol o arddull y rhanbarth. Ymunwch â ni a […]

  Mwy
 • Cynnal Llwybrau Troed

  Cynnal Llwybrau Troed Archebu lle yn hanfodol, Dewch i fwynhau golygfeydd godidog o Nant Gwynant and dysgwch am bwysigrwydd rheoli dŵr a thirweddu wrth i ni gaboli rhan o lwybr troed a gwblhawyd yn ddiweddar. Cysylltwch ag Owain i gofrestru: owain@snowdonia-society.org.uk 01286 685498

  Mwy
 • Plannu Coed

  Plannu Coed Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Byddwn yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i blannu amrywiaeth o goed llydanddail cynhenid. Treulir llawer o’n blwyddyn yn clirio pethau o’r Parc Cenedlaethol, e.e. rhywogaethau ymledol megis Rhododendron a Ffromlys Chwarennog, felly mae’n hen bryd i ni ychwanegu rhywbeth ato. […]

  Mwy
 • Rhododendron Workday

  Clirio Clostiroedd Mewn Coetir Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon Mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Nant Gwynant ers tro er mwyn clirio Rhododendron Ponticum o’r ardal. Mae Rhododendron Ponticum yn un o’r tair prif rywogaeth ymledol yng Nghymru ac mae’n hawdd gweld […]

  Mwy
 • Clirio Rhododendron

  Clirio Rhododendron Archebu lle yn hanfodol, Mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Nant Gwynant ers tro er mwyn clirio Rhododendron Ponticum o’r ardal. Mae Rhododendron Ponticum yn un o’r tair prif rywogaeth ymledol yng Nghymru ac mae’n hawdd gweld y difrod a wnaed ganddo i’n cefn gwlad gynhenid. […]

  Mwy
 • Plannu Coed, Yr Ysgwrn

  Plannu Coed, Yr Ysgwrn Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim ar gael o Bangor a Caernarfon Dewch a gwneud argraff barhaol bosotif ar y tirwedd a fydd yno mewn canrifoedd i ddod fel rydym yn ymweld a cartref bardd enowg y Gadair Ddu, Hedd Wyn. Cysylltwch ag Dan i gofrestru: dan@snowdonia-society.org.uk 01286 685498

  Mwy
 • Cynnal a chadw Llwybr, Llanberis

  Cynnal a Chadw Llwybr, Llanberis Archebu lle yn hanfodol Cyfle i weithio wrth ochr wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri a cymryd i fewn y golygfeydd wrth i ni ymgymryd a gwaith cynnal a chadw pwysig ar y llwybr Wyddfa poblogaidd hyn. Cysylltwch a Dan i gofrestru: dan@snowdonia-society.org.uk 01286 685498

  Mwy
 • Ffair Hadau Conwy

  Dewch i weld ni yn ystod y digwyddiad gwych yma yng nghanol tref Conwy

  Mwy