Staff Cymdeithas Eryri

Claire Holmes

Claire yw’r Cydlynydd Digwyddiadau a Chyhoeddusrwydd yn Gymdeithas Eryri. Mae hi wedi ymuno â’r tîm i drefnu, hysbysebu a chyflwyno rhaglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer Cymdeithas Eryri. Mae gan Claire gefndir mewn cadwraeth natur a threfnu ddigwyddiadau, a ddiddordeb mewn dylunio. Mae

Darllen rhagor...

John Harold

John yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, yn gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn rhedeg yn effeithiol, trwy weithio gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, yr aelodaeth, staff, cyrff statudol a sefydliadau a busnesau mae'r Gymdeithas yn gweithio â hwy. [.....]

Darllen rhagor...

Judith Bellis

Mae Judith yn delio â gweinyddiaeth gyllid a chyfrifon y Gymdeithas ac yn helpu gyda thasgau aelodaeth. Mae hi yn arbenigwr ar dreth etifeddiaeth, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau am adael cymynrodd, rhowch ganiad [.....]

Darllen rhagor...

Owain Thomas

Owain sy'n cydlynu gwirfoddolwyr cadwraeth Cymdeithas Eryri. Mae'n trefnu'r gweithgareddau cadwraeth a fo sy'n gyfrifol am gynyddu niferoedd ein gwirfoddolwyr. Yr oedd ei astudiaethau gradd ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar Ddaearyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad. [.....]

Darllen rhagor...

Mary-Kate Jones

Mae Mary-Kate yn datblygu a chyfeirio ein rhaglen wirfoddoli cadwraeth a recriwtio gwirfoddolwyr newydd i ymgymryd â gwaith ymarferol yn y Parc Cenedlaethol. Yn byw yng Ngogledd Cymru hyd ei hoes, mae Mary-Kate yn angerddol am gadwraeth Eryri. [......]

Darllen rhagor...

Frances Smith

Ein cyn Swyddog Aelodaeth mae Frances yn parhau i weithio i Gymdeithas Eryri yn dylunio a helpu i olygu cylchgrawn y Gymdeithas. Hi hefyd yw gwefeistr y Gymdeithas.

Darllen rhagor...