Staff Cymdeithas Eryri

Claire Holmes

Claire yw’r Cydlynydd Digwyddiadau a Chyhoeddysrwydd yn Gymdeithas Eryri. Mae hi wedi ymuno â’r tîm i drefnu, hysbysebu a chyflwyno’r raglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer ein hanner canmwlyddiant yn 2017. Mae gan Claire gefndir mewn cadwraeth natur a threfnu ddigwyddiadau, a ddiddordeb

Darllen rhagor...

Tamsin Fretwell

Tamsin yw ein Swyddog Prosiect Tŷ Hyll a benodwyd yn mis Gorffennaf 2016 i gydweithio gweithgareddau yn Tŷ Hyll o dan Brosiect Ecosystem Eryri: digwyddiadau gwirfoddoli, addysgol a theuluol, o arddio bywyd gwyllt i godi waliau [.....]

Darllen rhagor...

John Harold

John yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, yn gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn rhedeg yn effeithiol, trwy weithio gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, yr aelodaeth, staff, cyrff statudol a sefydliadau a busnesau mae'r Gymdeithas yn gweithio â hwy. [.....]

Darllen rhagor...

Judith Bellis

(Disgwylir cyfieithiad) Judith deals with the Society's day to day financial administration and annual accounts. Judith has lived in north Wales all her adult life, working in a large accountancy practice until she retired from full time employment. [.....]

Darllen rhagor...

Owain Thomas

Owain sy'n cydlynu gwirfoddolwyr cadwraeth Cymdeithas Eryri. Mae'n trefnu'r gweithgareddau cadwraeth a fo sy'n gyfrifol am gynyddu niferoedd ein gwirfoddolwyr. Yr oedd ei astudiaethau gradd ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar Ddaearyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad. [.....]

Darllen rhagor...

Mary-Kate Jones

Mae Mary-Kate yn datblygu a chyfeirio ein rhaglen wirfoddoli cadwraeth a recriwtio gwirfoddolwyr newydd i ymgymryd â gwaith ymarferol yn y Parc Cenedlaethol. Yn byw yng Ngogledd Cymru hyd ei hoes, mae Mary-Kate yn angerddol am gadwraeth Eryri. [......]

Darllen rhagor...

Frances Smith

Frances yw'r prif gyswllt i ein aelodaeth, a hi yw ein gwefeistr. Yn byw ar stepan drws Eryri yn Nyffryn Nantlle ers dros 25 mlynedd mae hi'n siarad Cymraeg yn rhugl. [.......]

Darllen rhagor...