Staff Cymdeithas Eryri

Claire Holmes

Claire yw’r Cydlynydd Digwyddiadau a Chyhoeddysrwydd yn Gymdeithas Eryri. Mae hi wedi ymuno â’r tîm i drefnu, hysbysebu a chyflwyno’r raglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer ein hanner canmwlyddiant yn 2017. Mae gan Claire gefndir mewn cadwraeth natur a threfnu ddigwyddiadau, a ddiddordeb

Darllen rhagor...

Tamsin Fretwell

Tamsin yw ein Swyddog Prosiect Tŷ Hyll a benodwyd yn mis Gorffennaf 2016 i gydweithio gweithgareddau yn Tŷ Hyll o dan Brosiect Ecosystem Eryri: digwyddiadau gwirfoddoli, addysgol a theuluol, o arddio bywyd gwyllt i godi waliau [.....]

Darllen rhagor...

John Harold

John yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, yn gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn rhedeg yn effeithiol, trwy weithio gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, yr aelodaeth, staff, cyrff statudol a sefydliadau a busnesau mae'r Gymdeithas yn gweithio â hwy. [.....]

Darllen rhagor...

Judith Bellis

Mae Judith yn delio â gweinyddiaeth gyllid a chyfrifon y Gymdeithas ac yn helpu gyda thasgau aelodaeth. Mae hi yn arbenigwr ar dreth etifeddiaeth, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau am adael cymynrodd, rhowch ganiad [.....]

Darllen rhagor...

Owain Thomas

Owain sy'n cydlynu gwirfoddolwyr cadwraeth Cymdeithas Eryri. Mae'n trefnu'r gweithgareddau cadwraeth a fo sy'n gyfrifol am gynyddu niferoedd ein gwirfoddolwyr. Yr oedd ei astudiaethau gradd ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar Ddaearyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad. [.....]

Darllen rhagor...

Mary-Kate Jones

Mae Mary-Kate yn datblygu a chyfeirio ein rhaglen wirfoddoli cadwraeth a recriwtio gwirfoddolwyr newydd i ymgymryd â gwaith ymarferol yn y Parc Cenedlaethol. Yn byw yng Ngogledd Cymru hyd ei hoes, mae Mary-Kate yn angerddol am gadwraeth Eryri. [......]

Darllen rhagor...

Frances Smith

Frances yw'r prif gyswllt i ein aelodaeth, a hi yw ein gwefeistr. Yn byw ar stepan drws Eryri yn Nyffryn Nantlle ers dros 25 mlynedd mae hi'n siarad Cymraeg yn rhugl. [.......]

Darllen rhagor...