Diolch yn fawr i Ŵyl Gerdded Trefriw

Diolch yn fawr i Ŵyl Gerdded Trefriw

Mae Cymdeithas Eryri eisiau yn ddiolchgar iawn i drefnwyr a chyfranogwyr Gŵyl Gerdded Trefriw am dros £100 o roddion a casglwyd yn ystod yr Ŵyl drost y penwythnos diwethaf.

Rydym yn ddiolchgar am y gwahoddiad i cefnogi’r digwyddiad, ac wedi mwynhau bwyta llawer o gacennau, a chyfarfod pobl yn ystod y Ffair Gacennau yn Neuadd Pentref Trefriw ar bnawn Ddydd Sul!

Bydd y rhoddion yn mynd at ein Cronfa’r Dyfodol 50 Mlynedd, i helpu sicrhau fod Cymdeithas Eryri’n barod am y 50 mlynedd nesaf, ac yn gallu ymateb yn effeithiol i fygythiadau a chyfleuoedd i ddod.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein digwyddiadau penblwydd yn 50 am 2017.

Comments are closed.