• Snowdon_consultation

  50 mlynedd wedyn ac mae ar Eryri eich angen chi o hyd

  Sut fyddai Eryri yn edrych erbyn hyn heb 50 mlynedd o wirfoddolwyr ac aelodau yn cyfrannu eu hamser a’u harian i ofalu am ac amddiffyn y mynyddoedd, y dyffrynnoedd a’r golygfeydd arbennig sydd mor annwyl i chi? Helpwch ni i adeiladu Cronfa at y Dyfodol!

  Mwy
 • woodland workday

  Sgiliau Cadwraeth Ymarferol: A volunteer’s perspective

  Yn Chwefror 2017, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael fy newis i gyfranogi yn y cwrs Sgiliau Cadwraeth Ymarferol Cyntaf, a gynhaliwyd gan Gymdeithas Eryri fel rhan o ddigwyddiadau eu hanner canmlwyddiant. Cychwynnodd yr wyth ohonom ntrwy gyfranogi diwrnod gwaith grŵp yn Tŷ Hyll, ac yno, gyda’n gilydd, fe wnaethom ni ddysgu’r sgil o hogi […]

  Mwy
 • St Julittas Exhibition Opening

  Janet Finch-Saunders AC i agor Arddangosfa Pen-blwydd yn 50

  Gwahoddiad i fynychu lawnsiad o’n arddangodfa pen-blwydd yn 50 ar ddydd Sul 23 Gorffennaf, Capel Curig.

  Mwy
 • 15-peaks-litter-pick

  Casgliad sbwriel yn codi £404

  Mae gwirfoddolwr cadwraeth Bob Smith wedi codi cyfanswm o £404 trwy ei gasgliad sbwriel noddedig ar gopaon Eryri. Diolch i Bob a diolch i bawb a gyfrannodd.

  Mwy
 • fell race

  Help angen: cofrestru fel marsial am ras ‘Gladstone 9’

  Cefnogwch Gymdeithas Eryri drwy wirfoddoli fel marsial ym mis Medi.

  Mwy
 • Dinorwig Distillery

  Ddistyllfa Dinorwig wedi ymaelodi fel Aelod Busnes

  Y busnes ddiweddaraf i gefnogi waith Cymdeithas Eryri ac yn cynnig gostyngiad o 10% i aelodau.

  Mwy
 • featured image

  Eryri: rhwng awyr a môr

  Golgfeydd drawiadol o Eryri o lannau Ynys Enlli.

  Mwy
 • 50th anniverasry picnic

  Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Swyddog Cyfathrebu ac Aelodaeth: Mae’r gwaith yn cynnwys gweinyddu gofalus iawn, cyfathrebu creadigol trwy amrywiaeth o gyfryngau, a datblygu perthnasoedd â’n teulu o aelodau a chefnogwyr.
  Mae hon yn swydd barhaol, pedwar diwrnod yr wythnos. Bydd y cyflog, yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad yr ymgeisydd a ddewisir, yn uchafswm o £24,000 pro rata.

  Mwy
 • 5X7A8934 small for web

  Dyfodol Eryri – eich cyfle i cymryd rhan yn yr ymgynghoriaeth

  Public consultation on the new Snowdon Partnership Plan opens today !

  Mwy
 • Recruitment-leaflet_for-web

  Taflen ymaelodi newydd

  Mae Cymdeithas Eryri wedi cynhyrchu taflen ymaelodi newydd. Rhowch un i ffrind neu gymydog i ein helpu ni i ddwbli ein haelodaeth.

  Mwy
 • dyffryn featured image

  Gŵyl wlyb yn denu hen wragedd a ffyn!

  Cymdeithas Eryri yn dathlu ei pen-blwydd yn 50 yn y glaw yn Nyffryn Mymbyr

  Mwy
 • snowdonia-logo

  Pen-blwydd Hapus yn 50 mlwydd oed i Gymdeithas Eryri

  Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd. I ddathlu’r pen-blwydd pwysig hwn, mae gennym ni logo newydd ac rydym ni wedi trefnu llu o ddigwyddiadau arbennig a gynhelir trwy gydol y flwyddyn.

  Mwy
 • 15-peaks-litter-pick

  Her casglu sbwriel o’r 15 copa

  Noddwch o rŵan! I helpu i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas Eryri, mae Bob am gwblhau her casglu sbwriel noddedig ar 15 copa Eryri.

  Mwy
 • Capel manor rhyd Ddu

  Trem yn ôl ar fis Mai

  Fe wnaeth ein gwirfoddolwyr weithio’n galed iawn trwy gydol mis Mai, gan gwblhau ymhell dros 400 awr o waith!  Daeth myfyrwyr o Goleg Capel Manor atom ni am 3 diwrnod, ac fe wnaethant weithio bron iawn 300 awr i warchod ein Parc Cenedlaethol arbennig! Yn ystod mis Mai, fe wnaeth gwirfoddolwyr: Glirio Rhododendron Gweithio ar […]

  Mwy
 • IMG_20170521_152557

  Diolch yn fawr i Ŵyl Gerdded Trefriw

  Llawer o bobl yn yr Ŵyl am 2017

  Mwy
 • DSC06640 - Copy s

  Mae angen ar Barciau Cenedlaethol amdanoch

  Gweithredwch cyn 6 Mehefin! Peidiwch a gadael i Weithgor Tirweddau’r Dyfodol Cymru chwalu teulu Parciau Cenedlaethol Prydain.

  Mwy
 • litter pick

  Diolch am fis Ebrill

  Diolch am mis Ebrill.

  Mwy
 • lon-gwyrfai-litter-pick-2

  Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mehefin

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mehefin yn gynnwys pori cadwraeth, brwydro Jac y Neidiwr ac mae Wythnos Gwirfoddoli yn ôl!

  Mwy
 • footpath

  Yn eisiau – ffotograffydd

  Gwahoddir ffotograffwyr i fynegi diddordeb. ​Mewn perthynas â digwyddiadau ein hanner can mlwyddiant, mae Cymdeithas Eryri yn chwilio am ddelweddau rhagorol sy’n denu’r sylw, yn cyfleu’r canlynol: ein gwirfoddolwyr yn gweithio yn nhirwedd ddramatig Eryri picnic ein hanner can mlwyddiant ar 10 Mehefin Rydym ni’n rhagweld y bydd ychydig o ddiwrnodau o waith (2 – […]

  Mwy
 • dyffryn-mymbyr

  Ocsiwn ‘llety’ yn Ffermdy Dyffryn Mymbyr

  Ystafelloedd moethus ar gael yn ystod penwythnos ein Picnic Penblwyd yn Nyffryn Mymbyr. Cynnigwch am un – y cyntaf i’r felin!

  Mwy