footpath_snowdonia

Cynnal a chadw llwybrau ar Eryri

Prosiect Ecosystem Ecosystem

Prosiect Ecosystem Eryri yw ein rhaglen flaenllaw gwirfoddoli cadwraeth. Mae’n dod â phobl o bob cefndir at eu gilydd er mwyn amddiffyn a gwarchod Eryri.

*  ennyn diddordeb pobl leol ac ymwelwyr Eryri trwy drefnu cyfres o sgyrsiau cyffrous, diwrnodau gwaith a digwyddiadau i annog diddordeb a brwdfrydedd y cyhoedd

addysgu gwirfoddolwyr yn ystod diwrnodau gwaith a thrwy drefnu digwyddiadau addysgiadol a hyfforddant am ddim

harddu Eryri a’i chyffiniau trwy weithio gyda gwirfoddolwyr a sefydliadau partner.

 

Ers dros 20 mlynedd mae ein gwirfoddolwyr yn:

  • rheoli rhywogaethau ymledol megis jac y neidiwr a rhododenron
  • cynnal a chadw llwybrau mynyddoedd a dyffrynoedd Eryri
  • clirio sbwriel oddi ar yr Wyddfa
  • rheoli coetiroedd a chynefinoedd gwerthfawr
  • plannu nifer fawr o goed
  • arolwgu mamaliaid.

Yr ydym yn gweithio gyda nifer mawr o bartneriaid gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth GenedlaetholYmddiriedloaeth Natur Gogledd Cymru, Snowdonia Mammal Group and Cofnod.


Cysylltwch â Mary-Kate i ddarganfod mwy:

mary-kate@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

3304
Oriau gwirfoddoli yn 2016

volunteering_snowdonia1

New York University of London – diwrnod Brwydro Jac y Neidiwr

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.